2022-02-04 14:31:09

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu Publicznym "Źródełko" w Golczewie

Informujemy, że Przedszkole Publiczne w Golczewie dysponuje 150 miejscami z tego 50 przypada na oddziały zerowe.
Na chwilę obecną, chęć kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu wyraziło 102 opiekunów dzieci z różnych grup wiekowych.
Poniżej link do Zarządzenia Burmistrza Golczewa w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.

Zarządzenie

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
3. Oświadczenie o zatrudnieniu
4. Oświadczenie o rodzeństwie dziecka
5. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w US Kamień Pomorski
6. Oświadczenie o wielodzietności
7. Upoważnienie do odbioru dziecka
8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
9. Deklaracja pobytu
10. Potwierdzenie woli