2022-09-19 13:03:24

Sprzątanie świata

21.09.2022 r. uczniowie naszej szkoły wezmą udział w 29. akcji „Sprzątanie świata”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. W tym dniu proponujemy, aby uczniowie ubrali się w kolory ziemi: zielony, brązowy, niebieski, oczywiście stosownie do warunków pogodowych.