2022-10-13 11:27:53

Poezja jest dobra na wszystko

 „Poezja jest dobra na wszystko”  to kolejna inicjatywa lokalna realizowana w ramach projektu „Otwieramy się na siebie”. Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie. W ramach działania został wydany tomik poezji mieszkanki Golczewa pani Janiny Szelc. Tomik pn. „Pogubione ścieżki” to zbiór wierszy, które nawiązują do historii i kultury mieszkańców.

Twórczość pani Janiny stanowi cenne źródło i świadectwo kulturalno – historyczne naszego regionu. „Pogubione ścieżki” to nie tylko wiersze okolicznościowe czy liryczne wyznania, ale także mocny głos człowieka, dla którego miejscem zamieszkania jest Ojczyzna. Autorka w swych wierszach porusza problemy współczesnego świata, jak zniewolenie nałogami, pandemia oraz konflikt wojenny na Ukrainie.

Drugim etapem działania są spotkania autorskie z panią Janiną. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie z dziećmi i młodzieżą szkolną (11.10)

Podczas tego spotkania zapoznamy uczniowie zapoznali się z twórczością naszej mieszkanki, słuchali jej opowieści, wierszy, na koniec nagrodzili gromkimi brawami i wręczyli kwiaty. Każda klasa dostała tomik poezji, aby w klasie wykonać plastyczne interpretacje wybranych wierszy p.Szelc

Prezentacja tych prac odbędzie się podczas drugie spotkania autorskiego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie (21.10)