2023-01-30 10:26:53

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

Uczennice klasy ósmej Julia Kolec, Zuzanna Zając, wraz z uczniem klasy piątej Michałem Leusem przygotowali projekt dotyczący zagrożeń w dzisiejszym świecie dotyczący młodzieży szkolnej.  Głównym celem jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, e-papierosów a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez osoby młode. Uczniowie w sposób bardzo szczególny chcą zwrócić uwagę swoim kolegom na konsekwencje takich zachowań i problemów z tym związanych.
Dlatego swoją wiedzą dzielą się z rówieśnikami, ujmując w temacie konsekwencje prawne w zakresie eksperymentowania używania substancji psychoaktywnych, zapoznają uczniów ze skutkami przyjmowania narkotyków, leków, alkoholu. Starają się także zwrócić uwagę na przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia, zrozumienia przyczyn sięgania po używki, kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i niesienia koleżeńskiego wsparcia dla osób zagrożonych występowaniem zachowań problemowych. Wyjaśniają gdzie należy szukać fachowej pomocy w przypadku problemów.

Realizacja zadań przez uczniów dla uczniów mierzy się z pozytywnym odbiorem.

Joanna Maciejewska