Nauczyciele

dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie:

Mariusz Michalik

wicedyrektor do spraw dydaktycznych

Urszula Szukalska

wicedyrektor do spraw wychowawczych

Monika Kiełbasa

 

KADRA PEDAGOGICZNA

          Lp  Imię  Nazwisko
  1  Agnieszka  Adamowicz
  2  Renata  Baraniak
  3  Tomasz  Bartniczuk
  4  Ewelina  Bąbel-Cieśluk
  5  Renata  Bociańska
  6  Ewa  Danieluk
  7  Małgorzata  Dziewulska
  8  Urszula  Furza
  9 Robert   Dąbrowski
  10  Beata  Germanowicz
  11  Marzena  Golec
  12  Mariola  Gradek
  13  Monika  Grządzielska
  14  Danuta  Grzejszczak
  15  Kamila Kuryś
  16  Anna  Kapczyńska
  17  Agnieszka  Katowicz–Stróż
  18  Katarzyna  Kępka
  19  Monika  Kiełbasa
  20  Mirosław  Kołodziej
  21  Justyna  Kozioł
  22  Marzanna  Krasucka
  23  Elżbieta  Kulesza
  24  Joanna  Maciejewska
  25   Bożena  Mańczak
  26 Jolanta  Marks
  27  Mariusz  Michalik
  28  Elżbieta  Nadzikiewicz
  29  Joanna  Pajestka
  30  Grażyna  Perużyńska
  31  Beata  Piotrowska
  32  Wioletta  Pokwapisz
  33  Bogumiła  Rudolf
  34  Michał  Stróż
  35  Justyna  Suszek
  36  Renata  Szewernoga
  37  Dorota  Szkutnik
  38  Joanna  Sztukin
  39  Urszula  Szukalska
  40  Monika  Tomczyk
  41  Sylwia  Wyka