Egzaminy

EGZAMINY  2022

Szanowni Rodzice, informujemy iż:

Termin główny

egzaminu ósmoklasisty odbędzie się  w dniach: 24, 25, 26 maja 2022 r.

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

 

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://cke.gov.pl/

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa i warunkuje ukończenie szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie dojeżdżający oczekują na egzamin w świetlicy szkolnej z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Świetlicę opuszczają na wyraźne polecenie opiekuna.
 3. Uczniowie wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce i zachowują dystans
  od innych osób co najmniej 1,5 m.
 4. Przed oraz po zakończonym egzaminie nie wolno się grupować.
 5. Każdy wchodzący ma maseczkę ochronną na twarzy i może ją zdjęć dopiero,
  gdy zajmie miejsce przy stoliku w sali egzaminacyjnej.
  Ponownie zakłada gdy:
  - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  - wychodzi do toalety,
  - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Na teren szkoły uczniowie nie powinni wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo losowanie stolików dokonuje członek komisji
  w obecności ucznia.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczeń może przynieść własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie ustawiają się w wyznaczonych na podłodze miejscach zachowując bezpieczną odległość.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  Uczniowie podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów
  od innych uczniów.
 7. Na salę nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
 8. W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 9. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 10. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut
  na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 12. Uczniowie wychodzą z sali egzaminacyjnej za pozwoleniem nauczyciela zachowując dystans. Odbierają pozostawione w szatni rzeczy i bezpośrednio idą do domu. Sposób przemieszczania się po szkole monitorują wyznaczone osoby wyznaczone przez dyrektora (szatnia, korytarz, łącznik, świetlica).
 13. Po zakończonym egzaminie uczeń bezpośrednio powraca do domu lub oczekuje
  na autobus w świetlicy szkolnej zachowując bezpieczny dystans co najmniej 1,5 m
  od innych.
 14. W częściach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust.
 15. Nie należy grupować się. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 16. Ławki i krzesła przed i po zakończonym egzaminie zostają zdezynfekowane.