Egzaminy

EGZAMINY  2024

Szanowni Rodzice, informujemy iż:

Termin główny

egzaminu ósmoklasisty odbędzie się  w dniach: 14, 15, 16 maja 2024 r.

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

Uczniowie do szkoły przychodzą na godzinę 8.00.

 

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://cke.gov.pl/

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 1. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa i warunkuje ukończenie szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie dojeżdżający oczekują na egzamin w świetlicy a następnie przechodzą z wychowawcą do klasy.
 3. Uczeń ma ze sobą legitymację szkolną, długopis z czarnym wkładem.
 4. Na egzamin uczniowie nie mogą wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, zegarków (smartwatch).
 5. Losowanie stolików dokonuje członek komisji w obecności ucznia.
 6. Na egzamin uczeń może przynieść własną butelkę z wodą (miej niż 1 litr), którą stawia na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 7. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach.
 8. W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 9. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 10. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 12. Uczniowie wychodzą z sali egzaminacyjnej za pozwoleniem nauczyciela. Odbierają pozostawione w szatni lub klasie rzeczy i bezpośrednio idą do domu lub świetlicy szkolnej.
 13. Nauczyciele pełnią dyżur w wyznaczonych miejscach (szatnia, korytarz, łącznik, świetlica).
 14. Po zakończonym egzaminie uczeń bezpośrednio powraca do domu lub oczekuje na autobus w świetlicy szkolnej.
 15. Nie należy grupować się przed wejściem do sali egzaminacyjnej.
 16. Po wyjściu z egzaminu zachowujemy ciszę.
 17. Odwozy są bezpośrednio po zakończonym egzaminie.