Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Bank Spółdzielczy w Gryficach

BS Gryfice O/Golczewo

ul. Niepodległości 23

72-410 Golczewo

Nr rachunku 35 9376 1011 2004 0003 5145 0001

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców
składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I-VIII wynosi:
jedno dziecko - 50 zł

drugie i kolejne dziecko będące uczniem naszej szkoły po 40 zł

Informujemy, że Rada Rodziców ogłosiła konkurs na "Najwyższe wpłaty na Fundusz Rady Rodziców". 
Plan minimum dla klasy obliczany jest według wzoru: liczba uczniów w klasie x składka na Radę Rodziców x 70%.
Laureatem konkursu może zostać klasa, która spełni jednocześnie warunki:
- jest jedną z pięciu klas o najwyższych wpłatach,
- plan minimum zrealizuje w wysokości minimum 80%.

Nagrodą jest zwrot 20% wpłaconych przez daną klasę składek. Zwrócona kwota może zostać przeznaczona na dowolny cel np. dopłatę do pizzy, lodów, biletów do kina.