Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Bank Spółdzielczy w Gryficach

BS Gryfice O/Golczewo

ul. Niepodległości 23

72-410 Golczewo

Nr rachunku 35 9376 1011 2004 0003 5145 0001

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców
w roku szkolnym 2021/2022 klasy I-VIII - 40zł

Troje dzieci i więcej będących uczniami naszej szkoły jednorazowa wpłata 100zł.