Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
Mariusz Michalik

 
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
  Urszula Szukalska

         
Wicedyrektor do spraw wychowawczych
 Monika Kiełbasa