Dyrekcja

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
 Monika Kiełbasa

 
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
  Urszula Szukalska

  Wicedyrektor do spraw wychowawczych
  Anna Przychodzeń