2024-06-23 20:43:35

Wykaz podręczników do religii

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2024/2025
 

PRZEDSZKOLE

Pięciolatki

„Ufam Panu Jezusowi"
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

Klasa "0"
"Kocham Pana Jezusa"(dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek , Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań


KLASY I - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I szkoła podstawowa
"Pan Bóg jest naszym Ojcem"(dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

Klasa II szkoła podstawowa
"Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

Klasa III szkoła podstawowa
"Pan Jezus nas karmi" (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań
 

Klasa IV szkoła podstawowa -
„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części)
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań


KLASY V - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa V szkoła podstawowa
"Bóg szuka człowieka" (dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

Klasa VI szkoła podstawowa
"Jezus nas zbawia"(dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

Klasa VII szkoła podstawowa
"Bóg wskazuje nam drogę" (dwie części)
red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań

Klasa VIII szkoła podstawowa - 
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)
red. s. Beata Zawiślak USJK, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań