2014-06-11 13:19:54

Konkurs "Nakrętka"

          Pomoc innym powinna być celem każdego z nas. W naszej szkole od lat zbieramy nakrętki, aby pomóc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. W tym roku Pani Monika Tomczyk ogłosiła konkurs na największą ilość zebranych nakrętek pt. „Nakrętka”. Celem konkursu było przede wszystkim uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, zachęcenie dzieci do zbiórki i włączenie w akcję jak największej ilości dzieci z naszej szkoły oraz zebranie ogromnej ilości plastikowych nakrętek. Za część zebranej kwoty zostały również zakupione książki do biblioteki szkolnej. W tym roku największą aktywnością wykazali się  i tym samym zajęli równorzędne I miejsce: Julia Bartniczuk, Igor Szukalski, Oliwia Kołodziejek i Jakub Tomczyk. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w akcji wszystkich uczniów w przyszłym roku!