2014-12-03 11:29:36

Udzielanie pierwszej pomocy

Zajęcia przygotowujące uczniów naszej szkoły do udzielania pierwszej pomocy odbywają wielokrotnie w ciągu roku. Bardzo ważne jest to, aby każdy człowiek umiał prawidłowo zachować się w sytuacjach, kiedy zagrożone jest ludzkie życie. Podczas zajęć technicznych organizowane są spotkania z panią pielęgniarką. I takie spotkanie odbyło się 03 grudnia 2014 r. dla uczniów klasy czwartej. Właśnie uczniowie klas czwartych przygotowują się do zdobycia Karty Rowerowej i udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z umiejętności, którą muszą zaliczyć. Pielęgniarka szkolna pani Danuta Matczak w czasie spotkania instruowała dzieci, jak należy wykonać prawidłowy opatrunek na poszczególne urazy kończyn dolnych i górnych. Mówiła także, wspierając swą wypowiedź planszami poglądowymi, jakie działania powinny być podczas złamań lub zwichnięć. Na koniec zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali opatrunki ćwicząc właściwe zachowania.

GALERIA