2015-10-08 09:08:16

KONKURSY

REGULAMIN Szkolnego Konkursu

na najciekawszą aplikację na tkaninie szytą ręcznie

pt. „Jesień”

 

1. CELE ORGANIZACJI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Cele konkursu obejmują:

 1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa.
 2. Poznanie różnych ściegów szycia ręcznego.
 3. Rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotu zajęcia techniczne.
 4. Rozwijanie umiejętności technicznych.
 5. Zachęcanie uczniów do realizacji swoich pomysłów technicznych poprzez pracę praktyczną.
 6. Stworzenie możliwości zaprezentowania i porównania prac wykonanych przez uczniów.

2. ORGANIZATOREM KONKURSU jest:

 • Nauczyciel zajęć technicznych - Urszula Szukalska

3. UCZESTNICY KONKURSU

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI.

4. PRACA KONKURSOWA - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 • praca musi zostać wykonana samodzielnie na tkaninie, którą przydziela organizator (osoby chętne zgłaszają się do organizatora po tkaninę),
 • materiały włókiennicze do przyszycia we własnym zakresie,
 • aplikacja może zawierać przyszyte guziki, cekiny, koraliki,
 • praca w całości musi być szyta ręcznie,
 • prace w wyżej opisanej formie należy dostarczyć do p. Urszuli Szukalskiej s.121.
 • praca musi być opisana na odwrocie metryczką przypiętą agrafką: imię, nazwisko, klasa, wychowawca,
 • termin składania prac 10 listopada 2015 r.
 • prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora,
 • aplikacje będą prezentowane na wystawie szkolnej,
 • udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

 • Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 24 listopada 2015 r.

(o terminie laureaci zostaną powiadomieni). Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkola.golczewo.pl

 

Regulamin Szkolnego Konkursu GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

na rysunek komputerowy pt. „Dary jesieni”

 

1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • Zachęcenie dzieci do wykorzystania programów komputerowych.
 • Umiejętne wykorzystanie narzędzi programów do tworzenia grafiki.
 • Wyłonienie laureatów - uczniów, którzy wykażą się kreatywnością z zakresu tematyki konkursu i przygotują najlepsze prace graficzne (grafika komputerowa).
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swoich prac,
  a pedagogom wymianę doświadczeń.

 

 2. ORGANIZATOREM KONKURSU jest:

 • Nauczyciel zajęć komputerowych - Urszula Szukalska

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci na dwóch poziomach edukacyjnych: uczniowie klas I – III, IV-VI.

 

4. PRACA KONKURSOWA - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 • praca konkursowa powinna być przygotowana (wydrukowana) w formie A4,
 • wykonana w ogólnodostępnym edytorze grafiki Paint,
  prace w wyżej opisanej formie należy dostarczyć:

- uczniowie klas I-III do wychowawcy,

- uczniowie klas IV-VI do p. Urszuli Szukalskiej s. 121.

 • praca musi być opisana na odwrocie metryczką: imię, nazwisko, klasa, wychowawca,
 • termin składania prac 26 października 2015 r.
 • prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora,
 • rysunki będą prezentowane na wystawie szkolnej,
 • udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

5. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

 • Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2015 r. (o terminie laureaci zostaną powiadomieni). Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkola.golczewo.pl