2011-01-25 13:47:33

Omnibus

Pstryk
Projekt „Omnibus” umożliwia rozbudzanie różnorodnych zainteresowań dzieci. W zależności od upodobań każdy z uczniów mógł zapisać się na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole. Jednym z nich jest Koło Fotograficzno-Komputerowe „Pstryk”, w którym bierze udział 24 uczniów klasy V i VI.
Od września 2010 roku uczestnicy koła mają możliwość szerszego zapoznania się z programami z pakietu Office. Podczas spotkań wykonali prace graficzne (fotomontaż, mozaiki, logo koła), pisali informacje o historii fotografii, tworzyli wizytówki koła i imienne oraz wykonali prezentację multimedialną opisującą każdego uczestnika zajęć.
Odbyły się także dwa zajęcia w zakładzie fotograficznym pana Pawła Michałowskiego, za co uczestnicy koła i opiekun serdecznie dziękują. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z etapami tworzenia zdjęć od momentu zapisu do efektu końcowego, czyli gotowych wydruków. W każdej grupie jeden z uczestników mógł skorzystać z bezpłatnej sesji fotograficznej, przy której omówiony został temat światła w fotografii.
Zaplanowane zostały także cztery wyjścia w okolice Golczewa oraz cztery wyjazdy do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach w celu fotografowania krajobrazów przyrody w różnych porach roku.
Jesienne wyprawy udały się i zaowocowały szeregiem prac fotograficznych. Zdjęcia każdy uczestnik mógł zapisać na własnych nośnikach danych, a najciekawsze z nich prezentujemy w galerii.
Kolejne wyprawy już niebawem.


Opiekun Koła
Fotograficzno-Komputerowego
„Pstryk”
Urszula Szukalska

 

 

GALERIA