2016-11-18 13:14:32

100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza

Ku pamięci…

100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicz (ur. 5 V 1846 w Woli Okrzeskiej, zm. 15 XI 1916 w Vevey-Szwajcaria, pseud. Litwos). Biblioteka ZSP w Golczewie przygotowała wystawę poświęconą sylwetce i twórczości Henryka Sienkiewicza. Chcąc przybliżyć postać wielkiego pisarza, podróżnika i Polaka przywołano jego zasługi literackie. Jako nowelista  umiał wybraną sytuację życiową przesycić napięciem i zakończyć nieoczekiwanym puentą. Żywo reagował na sprawy, które poruszały opinię publiczna, był znawcą psychiki ludzkiej. Kreślił obrazki obyczajowe, podejmował sprawę wychowania dziecka wiejskiego, mówił o ucisku szkoły funkcjonującej w zaborach. Tworząc „Trylogię” pisarz odwołał się do okresu historycznego – do wieku XVII – kiedy byt narodowy był zagrożony.  Kraj wyszedł z niego dzięki własnej sile narodu. W ostatniej powieści cyklu: „ Pan Wołodyjowski” H. Sienkiewicza przekazuje swoje przesłanie: „Na tym kończy się ten szereg książek, pisanych w ciągu kilku lat w niemałym trudzie – dla pokrzepienia serc”.  Sienkiewicz najlepiej czuł się na szlaku powieści historycznej. Świadoma jest tego młodzież w szkołach. Sukcesem twórcy składa się powieść „Quo Vadis” pełen plastyki obraz Rzymian za czasów Nerona. Uwieńczenie pisarskiej działalności stanowiła powieść „Krzyżacy” ukazująca epokę Królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Autor przybliżył przełomowe wydarzenia historyczne, proces budzenia się polskiej świadomości narodowej. Maria Dąbrowska stwierdziła: „Sienkiewicz potrafił oddać niezmożoną witalną siłę narodu polskiego, jego wolę i zdolność odradzania się z popiołów”.Miliony czytelników uwielbiały, uwielbiają i uwielbiać będą powieści Sienkiewicza, jego bohaterów, niezwykłą wyobraźnię, umiejętność tworzenia fabuły, czy niezrównany styl. Henryk Sienkiewicz to bez wątpienia pisarz popularny, głosiciel poglądów humanistycznych wspartych szlachetnym patriotyzmem i klasycznym językiem artystycznym.

GALERIA