2017-01-27 05:30:54

Konkurs walentynkowy

KONKURS KLASOWY

dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum

„Walentynkowe serce”

Regulamin:

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski klas IV-VI
pod opieką p.Urszuli Szukalskiej.

Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy IV-VI szkoły podstawowej,

- I-III gimnazjum.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
Powinny być wykonane obustronnie lub przestrzennie).

Serca nie mogą być większe niż 1m/1m/1m.

Do pracy proszę dołączyć metryczkę (klasa oraz wychowawca).

Prace będą prezentowane na wystawie.

Ocenie podlega:

- zgodność wykonanej pracy z tematem,

- estetyka pracy,

- wybór ciekawej techniki,

- ogólne wrażenie artystyczne.

Skład komisji oceniającej prace:

- nauczyciel plastyki p. Urszula Furza,

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej p. Renata Baraniak.

Uczniowie uzyskują od I do III miejsca oraz jedno wyróżnienie na poziomie klas IV-VI i I-III gimnazjum.

Termin składania prac 06 lutego 2017 r. w sali 121.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu wychowawczego.

Organizator

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Urszula Szukalska