2017-03-27 11:56:49

Dzień Wiosny z przesłaniem...

Klasa Va w nietypowy sposób powitała wiosnę. Przygotowała wystawę pt. „Ocalmy Ziemię”. Znalazły się na niej plastyczne prace uczniów, wiersze o tematyce ekologicznej, plakaty oraz modele kuli ziemskiej. Wystawę wzbogacała swoimi zbiorami biblioteka szkolna; zaprezentowała czasopisma o tematyce ekologicznej „Eko i my” oraz „Ekonatura”, które są dostępne w czytelni. Uczniowie organizując wystawę chcieli zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska, następującej degradacji przyrody, do której w dużym stopniu przyczynia się człowiek. Świadomość ekologiczną należy wzbudzać jak najwcześniej i pamiętać o naszym przyjacielu - planecie Ziemia.

Z. Biernacka

GALERIA