2017-05-16 09:38:56

"Dobra Edukacja" - dobra wiadomość w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie

W dniu 15 maja 2017 została opublikowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz zostały wybrane do dofinansowania. Wśród 14 wybranych wniosków 8 pozycję zajmuje Gmina Golczewo reprezentowaną przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie kierowaną przez Dyrektora Panią Aldonę Izabelę Kaczmarek, z kwotą dofinansowania w wysokości 885 513,91 zł – całkowita wartość projektu to 983 904,35 zł.

 

Przygotowania do złożenia wniosku zostały poprzedzone wiele miesięcy wcześniej, w drodze konkursu został wybrany partner  do aplikowania i realizacji projektu firma CORRECT EDUCATION sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spotkania i rozmowy Pani Dyrektor Aldony Kaczmarek doprecyzowany ramy współpracy i podział obowiązków w realizacji projektu z Naszym Partnerem.

Sam projekt ma na celu poprawę jakości nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Już od dziś pracownicy ZSP w Golczewie rozpoczynają się przygotowania do realizacji projektu, który rozpocznie się z dniem 1 września 2017.

Link do ogłoszenia:

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_rankingowa_8.2.pdf
 

Gratulujemy