2017-05-16 11:15:33

Konkurs ekologiczny klas I-III

To już tradycja – w czwartek 11 maja 2017r. w naszej szkole odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla klas I – III pod hasłem „ZIEMIA – NASZA PLANETA”, w której udział wzięli uczniowie sześciu szkół: Szkoły Podstawowej w Błotnie, Szkoły Podstawowej w Jarszewie, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz Szkoły Podstawowej w Golczewie. Patronat nad tym przedsięwzięciem, jak co roku objęło Nadleśnictwo Rokita reprezentowane w konkursie przez panią Aleksandrę Szablę.

Celem XII Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Ziemia – nasza planeta” było kreowanie właściwych postaw wśród dzieci wobec naszej planety. Ważnym zadaniem jest również wychowanie ekologiczne, które zmierza do kształtowania wartości takich jak odpowiedzialność za swoje postępowanie, szacunek dla Ziemi, rozwaga wobec przyrody i podejmowanie grupowych działań na rzecz jej ochrony.

Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja w składzie:

Aleksandra Szabla – przedstawiciel Nadleśnictwa Rokita,

Dorota Garlińska, Czerkowska Lilianna, Zwolska Mariola, Jasik Agnieszka,

Szudarek Bożena – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Rozgrywki polegały na rozwiązaniu 5 zadań testowych

  • zestawy pytań,
  • krzyżówki,
  • pytania prawda – fałsz,
  • rebusy,
  • rozsypanki wyrazowej.

Wyniki konkursu przedstawiły się następująco:

Na poziomie klas I

I miejsce – SP Błotno

II miejsce – SP nr 2 Kamień Pom.

III miejsce – SP nr 1 Kamień Pom.

Na poziomie klas II

I miejsce – SP nr 2 Kamień Pom.

II miejsce – SP nr 1 Kamień Pom.

III miejsce – SP Wysoka kamieńska

Na poziomie klas III

I miejsce – SP Golczewo

II miejsce – SP nr 2 Kamień Pom.

III miejsce – SP Wysoka Kamieńska

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez patrona konkursu – Nadleśnictwo Rokita.

Jak co roku scenografię wykonała p. Urszula Szukalska.

Renata Baraniak

 

GALERIA