2017-06-24 13:57:25

Sukces naszych uczniów w wojewódzkim konkursie "Zdarzyło się?"!

„Zdarzyło się…” to konkurs, który był inicjatywą z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej, związany z historią miejscowości, najbliższej okolicy ucznia. Organizatorem konkursu było Muzeum Narodowe w Szczecinie Centrum Dialogu Przełomy. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Głównym celem konkursu było kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej oraz poszanowania tradycji, kultury własnego regionu i narodu.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę, która składała się z dwóch części. Pierwsza z nich to plakat, a druga praca literacka. Praca miała dotyczyć naszej lokalnej historii po 1945 roku.

Ze szkół podstawowych nadesłano 42 prace z 17 szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Najlepsi okazali się nasi uczniowie.


I miejsce – Amelia Natalia Robelka

II miejsce – Paweł Grzejszczak
 

Ośmiorgu uczennicom i uczniom Komisja przyznała także wyróżnienia II stopnia. Jedną z nich była Karolina Kurczak.

 

Na poziomie klas gimnazjalnych

I miejsce zajął Igor Szukalski
 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie

http://www.muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/723-konkurs-cdp-zdarzylo-sie-rozstrzygniety.html