2017-09-25 19:47:19

Zdarzyło się...

11 września 2017 roku w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy odbyło się podsumowanie konkursu literacko – plastycznego „Zdarzyło się…”. Spośród kilkudziesięciu prac nadesłanych na konkurs uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie zostali wysoko ocenieni i wyróżnieni. Celem konkursu było przedstawienie wydarzenia z przeszłości związanego z małą ojczyzną. Kryteria regulaminowe były bardzo wysokie i uwzględniały między innymi: walory literackie, poprawność gatunkową, walory artystyczne, czytelność przekazu.W grupie szkół podstawowych laureatką I miejsca została Amelia Natalia Robelka. II miejsce zajął Paweł Grzejszczak, a wyróżnieni II stopnia otrzymała Karolina Kurczak. W kategorii gimnazjów I miejsce zajął Igor Szukalski. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały panie: Zdzisława Biernacka, Bożena Mańczak, Aldona Kaczmarek, Elżbieta Nadzikiewicz i Agnieszka Adamowicz. Konkurs był objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
    Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów.

GALERIA