2018-03-09 12:59:23

Konkurs "Tradycje Zwyczaje i Obyczaje Łowiectwa"

Dnia 07 marca 2018 r. uczniowie gimnazjum przystąpili do szkolnego konkursu wiedzy „Tradycje Zwyczaje i Obyczaje  Łowiectwa”.

 Celem konkursu było:

-  zdobycie przez uczniów podstawowych informacji na temat myśliwych i łowiectwa,

- poznanie podstawowych zwierząt łownych żyjących w polskich łowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem zająca, lisa, dzika, jelenia i  sarny,

- współuczestnictwo uczniów w zakresie aktywnej ochrony zwierzyny, dokarmiania i poznania  środowisk jej bytowania

 

         Dzięki zdobytej wiedzy uczeń:

  • Wie, kim jest myśliwy i czym się zajmuje.
  • Wie, czym jest łowiectwo (ochrona, hodowla, polowanie, tradycje i zwyczaje).
  • Zna nazwy podstawowych zwierząt polskich pól i lasów.
  • Posiada podstawowe informacje na temat zwierząt polskich pól i lasów, a w szczególności: zająca, dzikiego królika, kuropatwy i bażanta.
  • Zna rolę drapieżników w przyrodzie.
  • Wie, co to jest zwierzę łowne, a co chronione.
  • Wie, jak zachować się na terenach leśnych, polnych i bagiennych.
  • Swobodnie i spontanicznie wypowiada się na dany temat.
  • Potrafi skupić się na wykonywanej pracy i doprowadzić ją do końca.
  • Umie współdziałać w grupie.

 

Do konkursu przystąpili:

Katarzyna Trzepałka,

Ola Zielińska,

Julian Zieliński,

Patrycja Nowak,

Oliwia Kołodziejek,

Patryk Witkowski,

Izabela Biliniewicz,

Tomasz Guga,

Julia Kochanowicz,

Przemysław Kasprzykowski,

Zuzanna Kwiręg,

Joanna Zgierska,

Marcin Dyszel,

Dawid Ziółkowski,

Rozalka Forgiel,

Natalia Błażejewska

Pierwsze miejsce zdobyła: Katarzyna Trzepałka z klasy III b

Drugie miejsce zdobyła: Ola Zielińska z klasy VII b

Trzecie miejsce zajął: Julian Zieliński z klasy VIIb

 Uczniom gratulujemy.

 Joanna Maciejewska