2018-05-11 11:26:02

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZSP W GOLCZEWIE

NOWOŚĆ!!!

Szkoła branżowa I stopnia w Zsp w Golczewie

Proponujemy Państwu naukę zawodu w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. W naszej szkole można się nauczyć następujących zawodów:

- betoniarz-zbrojarz,

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie,

- rozbieracz-wykrawacz.

Osoby chętne podjąć naukę w naszej szkole będą odbywać kształcenie teoretyczne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej nauki zawodu).

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. umowa o pracę (z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) w celu przygotowania zawodowego.
  5. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.

 

Terminy rekrutacji podstawowej:

- od 9 maja do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków (dokumentów) o przyjęcie do szkoły branżowej,

- od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 - do 28 czerwca 2018 r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej,

 - 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

- od 6 lipca do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 - 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

- od 12 lipca do 16 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków (dokumentów) o przyjęcie do szkoły branżowej,

- do 3 sierpnia 2018 r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej,

 - 7 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

- od 9 sierpnia do godz. 12.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 - 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Podanie w wersji edytowalnej