2018-06-25 13:56:44

Uroczyste pożegnanie klas trzecich

20 czerwca 2018 roku uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Golczewie zakończyli I etap edukacji. W obecności Dyrektora Szkoły p. Aldony Kaczmarek, Zastepcy Dyrektora p. Mariusza Michalika, Zastępcy Burmistrza Golczewa p.Lecha Ferdynusa, księdza Jacka Fabiszaka, Przewodniczącej Rady Rodziców p. Emilii  Kunkel, przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół  Ziemi Golczewskiej, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Uroczystość rozpoczęli tańcząc poloneza.  Następnie pani dyrektor wręczyła wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz  listy gratulacyjne ich rodzicom, za trud włożony w wychowanie dziecka. Podziękowano także wszystkim rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkolnym swoich dzieci, udzielali się społecznie, a swoim zaangażowaniem wspierali działania placówki. W części artystycznej nie zabrakło podziękowań dla wszystkich nauczycieli za ich trzyletnią pracę, a przede wszystkim dla rodziców. W montażu słowno-muzycznym dzieci podkreśliły na koniec, że po ciężkiej pracy należy się odpoczynek i piosenką „Wakacje” podsumowały całą uroczystość. Zakończyły apel życząc wszystkim pogodnych i bezpiecznych wakacji.

GALERIA