2019-11-05 13:52:01

Szkoła do hymnu

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się
w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy

„Rekord dla Niepodległej,

w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek
w kraju i za granicą.

Nasi uczniowie kolejny raz włączają się do akcji wspólnego śpiewania hymnu.

Tegoroczna akcja „Szkoła do hymnu”.

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-do-hymnu