2012-03-15 09:29:13

Trzymaj Formę

Uczniowie naszej szkoły mogą oglądać gazetki wykonane na korytarzach szkoły oraz w stołówce szkolnej, które informują o zdrowym trybie życia. Bardzo ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat uczyli się jak należy zdrowo odżywiać się i jak ważny w ich życiu jest ruch.

Nauczyciele wychowania fizycznego dbają o to, aby już najmłodsi uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych aktywnie a także czynnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych SKS.

Na zajęciach techniki uczniowie obliczają BMI, ustalają jadłospis, obliczają kalorie i dostosowują menu odpowiednio do wieku.

Wychowawcy klas I gimnazjum właczają się w pracę i przeprowadzają rozmowy na temat programu "Trzymaj Formę' z rodzicami uczniów.

GALERIA